Teenused

ESTMA tagab oma klientidele ja partneritele alati maksimaalse privaatsuse ning toimingute ja dokumentide käitlemise konfidentsiaalsuse.

Laevade agenteerimine

Laevaagendina alustanud ESTMA-l on ulatuslik töökogemus, millele toetudes teenindatakse ööpäev läbi tankeri-, kuivlasti-, konteineri-, reisi- ja mereväesektorit. Teise osa ESTMA laevandusagentuuri tegevusest moodustab liinilaevade teenus. Reisijatevedu pakutakse nii liini- kui ka kruiisilaevadega.

  • Ship Agency

Laevamaaklerlus

Usaldusväärsed sidemed omanike ja prahtijate vahel ning teadmised kogu laevaturust võimaldavad meil pakkuda oma klientidele kvaliteetset teenust, mis aitab prahtida eri suurusega puiste-, vedel- ja üldlasti.

  • Chartering

Ülemaailmsed lennukaubaveod

Lennukaubaveod

ESTMA AIR koos Euroopa koostööpartnerite võrgustikuga on üks Euroopa märkimisväärseim lennuekspediitor, kes tegutseb kogu maailmas.

  • Air Freight

Nutikamad lahendused

Kaupade ekspedeerimine

Ekspediitoril on optimaalse logistika tagamisel põhiroll. Seetõttu on ESTMA teeninduse põhikriteeriumid usaldusväärsus, ajagraafik ja maksumus. Me organiseerime ja koordineerime ülemaailmset veoste transporti, pakume uksest ukseni teenust ning korraldame raudtee-, maantee-, lennu- ja meretransporti.

  • Freight Forwarding

Konsolideeritud ja projektkaubavedu

Projektsaadetis on ülemõõduline, tavaliselt väga väärtuslik ja konteinerist suurem (OOG), vajades teisaldamiseks eriseadmeid, nagu kraanad, veokid või muud tööriistad, ning sageli tuleb järgida ka marsruudivaliku, lasti kinnitamise ja dokumenteerimise puhul erinõudeid.

  • Project cargo

Tolliteenused

ESTMA osutab igasuguse kaubaveo jaoks igat liiki tollivormistusteenuseid. Meie meeskond aitab teil leida oma kauba jaoks parima tollivormistuslahenduse.

  • Customs Services

Ladustamine

ESTMA Terminal pakub professionaalset lao- ja terminaliteenust. Meil on tollilaoteenuste osutamiseks olemas tollilitsents. Kogu laokompleks on kindlustatud ning pideva mehitatud ja videovalve all. Järgitakse rangelt kõiki töötajate ohutusmeetmeid.

  • Warehousing

Ekskursiooniteenused

ESTMA korraldab 2000. aastast alates ekskursioone. Teenuste ühendatus tagab kõige paindlikuma korralduse. Tänu teabe oskuslikule koordineerimisele kõigis teenindusetappides suudame täita klientide iga soovi, tagades maksimaalse mugavuse ja ohutuse.

  • Shorex Services

Kaubanduse rahastamise abi

ESTMA aitab partnerettevõtetel saada rahastust äritegevuse hõlbustamiseks, kuid pakub paljudel juhtudel ka krediidiliine või nende pikendamist. Kaubanduse rahastamine võimaldab ettevõtetel saada kauba tagatisel ostjatelt laekumata nõuete alusel sularaha.

  • Trade Finance

Meie kogenused spetsialistid on valmis vastama teie päringule väga kiiresti!