Ship Agency

Laevade agenteerimine

Laevaagendina alustanud ESTMA-l on ulatuslik töökogemus, millele toetudes teenindatakse ööpäev läbi tankeri-, kuivlasti-, konteineri-, reisi- ja mereväesektorit. Teise osa ESTMA laevandusagentuuri tegevusest moodustab liinilaevade teenus. Reisijatevedu pakutakse nii liini- kui ka kruiisilaevadega.

Tänu oma valdkonnale pühendumisele on meil tihedad koostöösidemed terminalioperaatoritega, sadamavalitsustega ning teiste sadamateenuseosutajatega kõikides piirkondades. See aitab täita meie eesmärki – tagada kiire laadimine minimaalse viivituse ja maksumusega nii kai juures kui ka maanteel.

 • Teabe kohene edastamine kliendile
 • Kõigi laevateenuste koordineerimine ja pidev järelevalve

Regioon (Balti riigid)

 • Eesti: Tallinn (peakontor), Muuga, Paldiski, Kunda, Pärnu
 • Läti: Ventspils, Riia
 • Leedu: Klaipėda, Būtingė

Ülemaailmsed laevade hoolduse ja remondi teenused partnerite abiga, et hoida asjad kindlalt ESTMA kontrolli all

 • Kaikoha reserveerimine
 • Tollivormistus aluste saabumisel ja lahkumisel ning teel
 • Veodokumentide väljastamine
 • Lootsi tellimine
 • Pukseerimisest teatamine
 • Tollivormistus aluste saabumisel ja lahkumisel ning teel
 • Immigratsiooni- ja tollikontrolli organiseerimine
 • Laevade punkerdamine
 • Meeskonna ja reisijate transfeer sadamates ja teel ning nende majutamine
 • Laevavaruosade hankimine ja tarnimine
 • Laeva toiduvarude tellimine ja koordineerimine
 • Lastimise ja lossimise korraldamine ja järelevalve
 • Pardateenuste ettevalmistamine
 • Sadamatööliste/stividori teenuste korraldamine laeva kauplustele
 • Jäätmete ja reovee käitlemise korraldamine
 • Edasi-tagasi bussiliikluse organiseerimine
 • Sularaha kaptenile
 • Meditsiiniline abi (sh diagnostilised testid)
 • Ülevaatus

• Meie pidev eesmärk on aidata kliente läbirääkimistel sadamavalitsuste, stividoride, hulgimüügifirmade ning teiste sadamateenuseosutajatega, et saavutada konkurentsivõimelised hinnad ning nutikamad lahendused alates kohalikust veatuvastusest kuni logistika terviklahendusteni.

Meie visioon on jääda üheks juhtivaks sadamaagendi teenuste osutajaks.

Saada päring