Customs Services

Tolliteenused

ESTMA osutab igasuguse kaubaveo jaoks igat liiki tollivormistusteenuseid.

Meie meeskond aitab teil leida oma kauba jaoks parima tollivormistuslahenduse.

 • impordi ja ekspordi tollivormistus (eraisikutele ja juriidilistele isikutele)
 • transiidideklaratsioon
 • kliendi esindamine tollis
 • tolliesindaja ja printsipiaali teenused
 • ajutise impordi registreerimine
 • tolliväärtusdeklaratsioonide koostamine
 • tollimaksugarantii
 • sooduspäritolutunnistuste koostamine
 • kauba tollistaatuse kinnituse registreerimine
 • sanitaar-/veterinaarnõuetega kauba tollimise korraldamine ja dokumentatsioon
 • laeva varude dokumenteerimine
 • tollialane nõustamine
 • tollidokumentide auditeerimine
 • veodokumentide koostamine
 • intrastati aruannete koostamine

Saada päring