Freight Forwarding

Kaupade ekspedeerimine

Nutikamad lahendused

Ekspediitoril on optimaalse logistika tagamisel põhiroll. Seetõttu on ESTMA teeninduse põhikriteeriumid usaldusväärsus, ajagraafik ja maksumus. Me organiseerime ja koordineerime ülemaailmset veoste transporti, pakume uksest ukseni teenust ning korraldame raudtee-, maantee-, lennu- ja meretransporti.

Pakume nii vastuvõtu-, käitlus- kui ka ladustamislahendusi ning korraldame kas iseseisvalt või oma partnerite abiga veoste tollivormistust, kindlustust, arvepidamist ja inspekteerimist.

ESTMA pakub lühimaid võimalikke transiiditähtaegu, usaldusväärset teenindust, pääsu kõikidesse vajalikesse sihtkohtadesse, suutlikkust täita ainulaadseid soove ning kaupade kaitset.

Meie klientide eesmärk on lühendada täitmisaegu ning parandada teabevooge, suurendada ettevõtte üldist tõhusust ja parandada kvaliteeti ning lihtsustada asjaajamise korda. See on koht, kus ESTMA mängu tuleb – kõik ühes teenuses.

Ekspedeerimisteenused

 • Uksest ukseni kohaletoimetamine veoauto, laeva, lennuki või rongiga
 • Mitut transpordiliiki hõlmav logistika
 • Osakoorem (LCL)
 • Kaupade konsolideerimine
 • Dokumentatsiooni käsitlemine
 • Kaupade ekspedeerimine raudteel Balti riikidest/riikidesse ja SRÜst/SRÜsse
 • Tollilaos ja külmhoones hoiustamine
 • Külmutuskonteinerite ladustamine
 • Projektiveosed
 • Tollivormistus
 • Kaupade kindlustamine
 • Märgistamine
 • Pakkimine/ümberpakendamine
 • Standardsete ja külmutuskonteinerite remont
 • Kvaliteedi- ja kvantiteedikontroll Kindlustus

Konteinerveod:

Üleilmne uksest ukseni konteinervedude teenus mere-, maantee- ja raudteetranspordiga

 • Üleilmsed regulaarsed FCL/LCL-teenused liinilaevadega
 • Euroopasisesed transporditeenused kõigisse ELi ja kolmandatesse riikidesse ning kõigist ELi ja kolmandatest riikidest
 • FCL/LCL-teenused veokite ja rongidega Balti riikidesse/riikidest ja SRÜsse/SRÜst

Kasutusel olevad konteinerid, kuhu sobib igat liiki kaup:

 • 20’/40′ standardsed või 40′ kõrged kuivlastikonteinerid
 • lahtised / eemaldatava katusega konteinerid
 • külmutus-/isotermilised konteinerid
 • platvormkonteinerid
 • tsisternkonteinerid
 • Osakoorem (LCL) on paindlik ja kulutõhus võimalus väiksemate, vähem ajakriitiliste saadetiste transportimiseks maailma suuremate sadamate ja jaotuskeskuste vahel.
 • See paindlik saatmismeetod sobib kõigele alates väikesest pakist kuni suure saadetiseni. Eeliseks on see, et saate oma kauba teele saata niipea, kui see on valmis, selle asemel, et oodata, kuni teie kaupa koguneb nii palju, et täidab kogu konteineri või muu transpordivahendi (lennuk, veoauto jne).
 • Olenevalt marsruudist, sihtkohast ja nõuetest võib LCL-ina saatmine olla kallim kui FCLi puhul, seega küsige ESTMA-lt hinnapakkumist.
 • LCL-saadetise korral kasutavad sama veoteenust mitu saatjat. Kui kauba mahust ei piisa kogu konteineri täitmiseks, on LCL-saadetis tavaliselt odavam, sest ülejäänud osa kogu konteineri veo hinnast tasub/tasuvad teine/teised saatja(d).
 • Klient peab maksma ainult tema kauba ruumi eest, sest ülejäänud osas veoruumist on teised saadetised. Saate saata vähem kaupu sagedamini – nii vähenevad üldkulud ja laoruumi vajadus. Eriti hästi sobib see siis, kui saatmisega ei ole kiire.
 • Lennusaadetiste eest tasutakse kas bruto- või mahukaalu alusel, olenevalt sellest, kumb on suurem. Kuna ookeani-LCL puhul tasutakse kuupmeetri alusel (või 1000 kg kohta, olenevalt sellest, kumb on suurem), on see majanduslikult kasulik väikeste aga raskete saadetiste korral.

Raudteeveod

Raudteeveod on ESTMA üks prioriteetne tegevusvaldkond juba üle 10 aasta. Tänu kontorite suurepärasele asukohale Riia, Tallinna ja Klaipėda sadamates võtab firma vastu kaupa, mis saabub Euroopa Liidu riikidest, Põhja- ja Lõuna-Ameerikast, Hiinast ja teistest riikidest, ning toimetab need raudteed mööda kohale Kasahstani, Usbekistani, Türkmenistani, Aserbaidžaani, Mongooliasse ja mujale.

Raudteeteenuste valik

 • Oma vagunite kättesaadavus
 • Kliendi kauba veoks mistahes veeremi võimaldamine, nii raudtee üldpargi kui oma pargi kaasamisega: universaalsed platvormvagunid ja konteinervagunid, poolvagunid ja kinnised vagunid, transporterid ja erivagunid
 • Kauba konsolideerimine/ümberlaadimine ja edasitoimetamine tavalise raudteetranspordiga
 • Kogu paberimajanduse korraldamine, mis on vajalik kauba laadimiskohast sihtjaama toimetamiseks
 • Mistahes liiki ja keerukusega vedude tariifide arvestamine – mitmeliigilise transpordi, suuremõõtmeliste ja ohtlike kaupade veolahendused
 • Raudteetariifide tasumine raudteeoperaatoritega sõlmitud otselepingute alusel ja koostöös ekspediitorfirmadega kõigis 1520 ja 1430 mm rööpmelaiusega raudteega riikides
 • Raudteevagunite teekonna jälgimine

ESTMA raudteekogemus hõlmab alljärgnevat:

 • eritingimusi nõudvad kaubad – konservid, joogid
 • diplomaatilised kaubad ja saatkondadele saadetavad kaubad
 • veterinaarkaubad – loomasöödad, söödalisandid
 • ohtlikud kaubad ja kauba saatja või saaja esindaja kaasasõitmist nõudvad kaubad
 • suuremõõtmelised kaubad (sh lahtisel veeremil)
 • tundlikud kaubad – kosmeetikavahendid, kondiitritooted, ravimid, humanitaarabi

Pakume nii valmisteenuseid kui ka individuaalsetele vajadustele vastavaid kohandatud lahendusi, et täita kliendi soovid seoses ajalimiidi, kauba suuruse ja iseloomuga ning leida sobiv marsruut ja transpordivahend.

Saada päring